Senteret er åpent i dag: 10:00 - 20:00Stengt nå

Nasjonale smittevernregler

Vi ønsker at alle våre kunder skal føle seg trygge. Som et ledd i dette arbeidet har vi sterkt fokus på at alle våre ansatte skal ha kjennskap om alle nasjonale smittevernregler. For at du som kunde skal føle deg trygg på dette har vi også en oversikt over dem her.

Gjeldende nasjonale smittevernregler

Følgende nasjonale smittevernsregler trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober (sitat):

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Karanteneregler skjerpes

I tillegg til i private sammenkomster, ses også økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor vil regjeringen stramme inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

 • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.
 • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak, men her skjerpes også reglene inn.

Alle de nasjonale smittevernsreglene vil vare frem til midten av desember.

Forslag til lokale tiltak

Rundskrivet fra regjeringen til kommunene med forslag til lokale tiltak forsterkes ytterligere og er et tillegg til nasjonale smittevernsregler:

 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.
 • Påbud om munnbind bør innføres ved alle kollektivreiser til/fra/i regionen.
 • Påbud om munnbind bør innføres innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
 • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder bør innføres for alle ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
 • Forbud bør innføres mot innslipp ved utesteder etter kl. 22:00.
 • Forbud bør innføres mot mer enn 20 deltagere ved innendørs arrangementer uten fastmonterte seter (normalt 200).
 • Påbud bør gis om hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken.
 • Oppfordring bør gis til bruk av digital fjernundervisning for studenter der dette er praktisk gjennomførbart.

Alltid oppdatert informasjon gjeldende nasjonale smittevernsregler finner du her.

 • Stikkord: munnbind, smittevern, smitteverntiltak
 • Publisert: 28. oktober 2020
 • Tekst:

Logg inn