Ingeborg Hommelstad

Markeds- og aktivitetskoordinator og den du kontakter når det gjelder annonsering, aktiviteter, kundeklubb, website, Facebook og Instagram.

  • Publisert: 24. februar 2019
  • Tekst: